Cultuurtechnisch

Naast agrarisch werk en grondverzet, richt Loonbedrijf en Grondverzetbedrijf Zoutman zich op cultuurtechnisch werk. Onze machines zijn namelijk ook zeer goed inzetbaar bij werkzaamheden voor cultuurtechniek. Bij cultuurtechnische werkzaamheden draait het om de aanleg, inrichting en het beheer van landschap in landelijke en stedelijke gebieden. Gevestigd in Zevenhuizen schakelen verschillende opdrachtgevers uit het noorden ons in voor onder andere de aanleg van parken, de aanleg van sportvelden en het inrichten van openbaar groen.

Cultuurtechnische werkzaamheden in het noorden van Nederland

Cultuurtechnisch werk vraagt om kennis en vaardigheid. De medewerkers van Loonbedrijf en Grondverzetbedrijf Zoutman zijn uitstekend opgeleid en de ruime keuze in machines zorgt ervoor dat wij in staat zijn veelzijdige werkzaamheden met kwaliteit uit te voeren. Cultuurtechnisch werk omvat onder andere de volgende werkzaamheden:

 • Verbeteren, aanpassen en egaliseren van grond
 • Graszaad inzaaien
 • Onderhoud van bermen en plantsoenen
 • Planten en snoeien van bomen
 • Stobben frezen
 • Asfalt frezen
 • Bezanden
 • Onkruidbestrijding met diverse spuiten
 • Onkruid borstelen
 • Drainage aanleggen
 • Waterbronnen boren of spuiten
 • Gladheidbestrijding